ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคงลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (จำนวน ๒ ประกาศ) ส่วนการคลัง 11
122 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 ส่วนการคลัง 36
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 10
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) ยี่ห้อนิสสัน ทะเบียน นข 2880 ราชบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 12
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 11
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 13
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 ป้าย ส่วนการคลัง 11
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ส่วนการคลัง 10
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 16
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0009 และหมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0013 (ห้องศูนย์การเรียนรู้ท่าราบออนไลน์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 16
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง ส่วนการคลัง 10
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 12
133 ประากาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อมิตซูบิชิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 10
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 11
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 ส่วนการคลัง 10
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 11
137 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒-เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒) ส่วนการคลัง 39
138 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง 39
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 22
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 10
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 21
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 10
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 12
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 (จำนวน 3 ประกาศ) ส่วนการคลัง 12
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 (จำนวน 3 ประกาศ) ส่วนการคลัง 11
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 9
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ส่วนการคลัง 7
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านกล้วย/เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทาราบ ภาคเรียนที่ 2/2562 เดือนมกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 37
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แระจำเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ส่วนการคลัง 9
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ส่วนการคลัง 11

หน้า 5 จาก 25

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้