ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา