ส่งออกกล้วยไม้ส่งออกกล้วยไม้ผลิตภัณฑ์กี่กระตุกผลิตภัณฑ์กี่กระตุกผลิตภัณฑ์โอ่งราชบุรีผลิตภัณฑ์โอ่งราชบุรีผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าราบ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1ป้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าราบ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 1 ป้าย

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 14:27 น.

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักงานปลัดฯ)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2019 เวลา 14:24 น.

 

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาตร์ (GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ข้อบัญญัติงบประมาณปี 2556

alt

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
*************
 

ประกาศ รายชื่อผู้ที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.นายนพดล พุ่มสวัสดิ์      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นางพัชรี    คงสว่าง        ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

3.นางวิลิดา   สิงห์ธงยาม   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4.นางพเยาว์  พลับทอง     ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

5.นายภาณุพงศ์ วิหคหาญ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

6.นายสุรินทร์  พืชนะผล     ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

7.นายสันทัด          เกษมศรี           ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

8.น.ส.จุฑามาศ      เจีนมศักดิ์         ตำแหน่ง พนักงานบิษัท

9.นายธีรศักดิ์         พืชนะผล          ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

10.นายรัฐนนท์       เจีนมอินทร์       ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

11นายถนอมศักดิ์    ขุนหวัติ            ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

12.นายนพกร          นิลพฤกษ์        ตำแหน่ง พนักงานบริษัท

13.นายปรีชา           บุตรดารา         ตำแน่ง พนักงานบริษัท

 

หน้า 10 จาก 125

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ระบบสมาชิกดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

แบบสำรวจความเห็น

คุณพอใจอบต.ท่าราบ ด้านใด
 

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้