ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเลียบบึงหนองรี) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเลียบบึงหนองรี) หมู่ที่ 5 ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ถนนสายท่าราบ -บ้านซ่อง บริเวณสถานีอนามัย หมู่ที่ 3 - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ถนนสายท่าราบ -บ้านซ่อง บริเวณสถานีอนามัย หมู่ที่ 3 - บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน  หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๕๑-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห่้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห่้อ HP  หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห่้อ SHARP รุ่น AR-๖๑๒๐N หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห่้อ SHARP รุ่น AR-๖๑๒๐N หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 211

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

คุณพอใจอบต.ท่าราบ ด้านใด

 QR Code
อบต.ท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล