ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบalt


???? ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ชนเผ่าเดิมเป็นชาวลาว คนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนพูดภาษาลาว ประชาชนส่วนใหญ่ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำในแม่น้ำแม่กลองจะเอ่อล้นทะลักเข้าที่ลุ่มท่วมเรือกสวนไร่นา บริเวณที่เป็นที่ลุ่มก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาหรือสัตว์น้ำต่าง ๆ ทำให้ประชาชน มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เมื่อถึงฤดูน้ำลดในช่วงเดือนเมษายนก็จะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดทอดยาวยื่นออกไปจากชายตลิ่งประมาณ 40 วา และยาวไปตลอดแนวริมตลิ่งไปจนถึงหมู่ที่ 3 บ้านกล้วยหรือบ้านคลองยายคลังยกเว้นบริเวณบ้านบางกระที่ไม่มีชายหาดหรือมีแต่ก็มีไม่มากนัก และจะมีชายหาดอีกทีก็เริ่มจากหมู่ที่ 6 บ้านคลองโพธิ์ บริเวณหน้าบ้านตาอยู่ ทองพระศรี จนถึงหมู่ที่ 7 บ้านซ่อง บริเวณก่อนถึงท่าน้ำวัดบ้านซ่อง (บริเวณหน้าบ้านนางอมรา เจี้ยชั้ว ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน) ซึ่งภูมิประเทศเป็นธรรมชาติที่น่าอยู่และสวยงามมาก ประชาชนจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า ?บ้านท่าลาด? ตามสภาพภูมิประเทศที่ริมตลิ่งมีลักษณะลาดไปหาหาดทรายนั่นเอง ต่อมาประชาชนได้ออกเสียงเพี้ยนไปจากท่าลาดเป็นท่าราบ ก็เลยเขียนว่า ?ท่าราบ? กันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
???? เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงที่น้ำลดและปรากฏหาดทรายสีขาวสวยงามสะอาดตา ทอดเป็นแนวยาว ในหมู่บ้านเมื่อมีกิจกรรมหรืองานบุญประจำปี ก็จะมาประกอบพิธีหรือจัดกิจกรรมที่หาดทรายนี้ เช่น งานก่อพระทราย ประเพณีสงกรานต์ เล่นว่าว เล่นโหวต เล่นหึ่ง มอญซ่อนผ้า รำวง ลิเก หนังตะลุง วิ่งเปี้ยว แข่งวัวลาน ประชาชนสมัยนั้นมีความสุข และพอใจกับสถานที่ ที่เป็นธรรมชาตินี้มาก เมื่อกาลเวลาผ่านไปการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของประเทศ การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมริมแม่น้ำแม่กลอง ทำให้ธรรมชาติที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี วิถีชีวิตของคนท่าราบได้เปลี่ยนแปลงไป คงเหลือไว้แต่เพียงตำนานว่านี่คือชุมชน ?ท่าราบ? ในความทรงจำเท่านั้น นอกจากนั้นในด้านการปกครอง คุณตามณี แช่มประสิทธิ์ หลานชาย พระยาประสิทธิ์สงคราม เดิมชื่อนายแช่ม แช่มประสิทธิ์ เจ้าเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นคนท่าราบและเป็นต้นตระกูล ?แช่มประสิทธิ์? เล่าว่า ตำบลท่าราบเดิมประกอบด้วยสองตำบลคือตำบลท่าราบและตำบลบ้านซ่อง ตำบลท่าราบ มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองคือ หมู่ที่ 1 บ้านท่าราบ หมู่ที่ 2 บ้านท่าราบ และหมู่ที่ 3 บ้านกล้วยหรือบ้านคลองยายคลัง โดยมีนายหรั่ง หนูน้อย เป็นกำนันปกครองตำบล ส่วนตำบลบ้านซ่อง มีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองคือ หมู่ที่ 4 บ้านบางกระ หมู่ที่ 5 บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 6 บ้านซ่อง และหมู่ที่ 7 บ้านซ่อง โดยมีขุนรักษาบ้านซ่อง หรือนายเชย ณ บางช้าง เป็นกำนันปกครองตำบล
???? ต่อมาเมื่อขุนรักษาบ้านซ่อง (นายเชย ณ บางช้าง) กำนันตำบลบ้านซ่อง และนายหรั่ง หนูน้อย กำนันตำบลท่าราบ ถึงแก่กรรม ทางราชการจึงได้รวมตำบลท่าราบและตำบลบ้านซ่องเป็นตำบลท่าราบเพียงตำบลเดียวภายใต้การปกครองของนายแม้น ณ บางช้าง ทำให้เหลือเพียงตำบลท่าราบจนถึงปัจจุบัน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล