สภาพทางเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

อุตสาหกรรม/ธุรกิจ
???? alt? ผลิตเครื่องเคลือบดินเผา นางบังอร? ตั้งรัตนสมบูรณ์
???? alt? ผลิตภัณฑ์ดินเผา เช่น กระถาง นายประพันธ์-นายเฉลิมพล? อังอติชาติ
???? alt? ผลิตเซรามิค บ.จก.รัตนโกสินทร์เซรามิค(4)
???? alt? ทำเทียนไข, เทียนพรรษา บริษัทอินเตอร์ ยูเนี่ยนคอสเมติก จำกัด
???? alt? ทำเครื่องเคลือบดินเผา เช่น กระถางต้นไม้ บ.จก.ไซมีส เมอร์ซานไดส์
???? alt? ผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หจก.ท่าราบก่อสร้าง
???? alt? การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่างๆ ของพืชและสัตว์น้ำ นายสมชาย? เตียมพานิช
???? alt? ผลิตยางอัดดอก บ.จก.ยูโรไทร์
???? alt? ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น ไม้รองพื้น ลังไมื หจก.เอนกทรัพย์
alt

พืชเศรษฐกิจ
???? alt? พืชไร่ (อ้อย)
???? alt? ไม้ผล
???? alt? ผัก
???? alt? ข้าว
???? alt? ไม้ดอก
alt

การพาณิชย์กรรมและบริการ
???? alt? สถานน้ำมัน/ปั้ม??????????????????? จำนวน? 7? แห่ง
???? alt? ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า? จำนวน?? -? แห่ง
???? alt? ตลาดสด?????????????????????????????? จำนวน?? -? แห่ง
alt

สถานประกอบการ
???? alt? โรงโอ่ง, เซรามิก, เครื่องปั้นดินเผา ? 3? แห่ง
???? alt? อัดดอกยาง ? 1? แห่ง
???? alt? ร้านทำผม ? 5? แห่ง
???? alt? สถานีบริการน้ำมัน ? 2? แห่ง
???? alt? ปั้มน้ำมันหลอด ? 5? แห่ง
???? alt? มินิมาร์ท ? 1? แห่ง
???? alt? ห้องเช่า ? 5? แห่ง
???? alt? เชื่อมประกอบการ ? 2? แห่ง
???? alt? ผลิตน้ำดื่ม ? 1? แห่ง
???? alt? ทำพาเลส ? 1? แห่ง
???? alt? ร้านซ่อมรถ ? 3? แห่ง
???? alt? เช่าเต็นท์ ? 1? แห่ง
???? alt? ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ? 1? แห่ง
???? alt? โรงกล้วยไม้ ? 3? แห่ง
???? alt? ร้านค้า 29? แห่ง

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้