คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ
นางจินตนา  ศักดิ์สมบูรณ์
นายก อบต.ท่าราบ


ร้อยโทคำลือ  ณ บางช้าง
รองนายกอบต.
 
จ่าสิบเอกเชาวลิต จูฑะศร รองนายกอบต.

ร้องตรีชาญชัย  ขำล้วน
รองนายกอบต.


เลขานุการนายกอบต.

นางชีวรัตน์  โทนทะ
เลขานุการนายกอบต.


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้