สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ



นายอิทธิเดช คล้ำประเสริฐ
ประธานสภาอบต.ท่าราบ
โทร.097-919-3996


นางผุสดี  คล้ำประเสริฐ
รองประธานสภาอบต.
โทร.096-242-3391
     

- ว่าง -
เลขานุการสภาอบต.
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ

สมาชิกสภาอบต.

น.ส.ทิพาวรรณ ภู่ระหงษ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1

โทร.088-455-8291
       

นายจิรศักดิ์ หิรัญ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร.085-179-1400

นายสมชาย แก้วพานิชย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร.081-573-9537
 

ร.ต.สมหมาย ปันคำ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร.087-830-4594


นางจริน คิมอยู่
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
โทร.084-081-2897







 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese








 









 











































QR Code
อบต.ท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล