บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


นายอภิวัฒน์ นาคีสินธ์
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน
ปลัดอบต.ท่าราบ


นายอภิวัฒน์ นาคีสินธ์
รองปลัดอบต.ท่าราบนางนงนภัส  ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าเอกสราวุฒิ  แปลงสนิท
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 

น.ส.ภูริตา แซ่ตั้ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
alt

จ.ส.อ.สดายุ นุ่นขาว
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 

น.ส.ปัณณพร สุขเกษม
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ
alt

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
   
alt

น.ส.ปิยธิดา อาจปักษา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
   
alt

น.ส.ภาวิณี คำมั่น
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
alt

น.ส.ธัญหทัย  เตียวตระกูล
ผช.นักพัฒนาชุมชน

นายลาภ พวงมาลา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
   

นายศรายุทธ ภูพานใหญ่
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
alt

นายปัญญา  เชยชม
ยาม
 

นายหนึ่งชนะ เชยชม
คนงาน
alt

นายอนุ  เรียงสุวรรณ์
คนงานประจำรถขยะ
 
alt

นายสัญญารัตน์  ศรีบุญเรือง
คนงานประจำรถขยะ
alt

นายบรรลือชัย  สาระวก
คนงานประจำรถขยะ
 
alt

น.ส.สายรุ้ง บุญเนตร
คนงาน
alt

นายนักรบ บุญพานิชย์
พนักงานดับเพลิง
 
alt

นายประมุข เปรมพวง
พนักงานขับรถยนต์
alt

นายติงสภัทร์ กองสาร์
คนงาน
 
alt

นายพิตรพิบูล ชัดชุ่ม
คนงาน
alt

นายอังคาร ผิวผ่อง
พนักงานดับเพลิง
  alt

- ว่าง -
พนักงานดับเพลิง

alt


- ว่าง -
คนงาน

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล