บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


นายนพดล พุ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

alt

นายภานุวัฒน์  หอมโนรี
ผช.นายช่างไฟฟ้า
 
alt

นายภาณุพงศ์  วิหคหาญ
ผช.นายช่างโยธา
นายไกรลาศ  กล่อมจิตต์
คนงาทั่วไป
 
น.ส.ภัคศุภางค์ แช่มประสิทธิ์
คนงานทั่วไป
alt

นายประยงค์  หนูน้อย
คนงานผลิตน้ำประปา
 
alt

นายอนุชา  สุขมาก
คนงานผลิตน้ำประปา
alt

นายไพโรจน์  คำโสพานิช
คนงานผลิตน้ำประปา
        
alt

นายทนงเกียรติ  แช่มประสิทธิ์
คนงานจดมาตรน้ำ


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้