บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


นายภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายคงฤทธิ์ รัตนบำรุง
นายช่างโยธาชำนาญงาน

alt

น.ส.วันเพ็ญ นาคแหยม
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
 

- ว่าง -
ผช.นายช่างโยธา


นายสมภพ ทองดี
ผช.นายช่างไฟฟ้า

alt

นายไกรลาศ  กล่อมจิตต์
คนงานผลิตน้ำประปา
    alt

นายไพโรจน์  คำโสพานิช
คนงานผลิตน้ำประปา
alt

นายอนุชา  สุขมาก
คนงานผลิตน้ำประปา
 

นายประสิทธิ์ แก้วกันจร
คนงานผลิตน้ำประปา
 
 
 


นายสหัสนัยน์ โภชนพันธ์ุ
คนงาน

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล