ผู้บริหารส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


นายนฐพล ลิ้มไพบูลย์
ปลัดอบต.ท่าราบ
โทร 084-316-5151


นายอภิวัฒน์ นาคีสินธ์
รองปลัดอบต.ท่าราบ
โทร 097-1194815


นางนงนภัส  ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางพัชรี คงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายภานุมาศ พงษ์สำฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

น.ส.อาภาพร  จอกลอย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล