หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


สิบเอกอำนวย  ไทยประเสริฐ
ปลัด อบต.ท่าราบ


น.ส.ณฤวดี  บุญทศ
รองปลัด อบต.ท่าราบ


นางนงนภัส  ทองดี
หัวหน้าสำนักปลัด
 

นางพัชรี คงสว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายนพดล พุ่มสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

น.ส.อาภาพร  จอกลอย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้