ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา ได้แก่ 

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ

    1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัดกองช่าง              จำนวน 1 อัตรา

    1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   สังกัดกองการศึกษาฯ    จำนวน 1 อัตรา

2. พนักงานจ้างทั่วไป

    2.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  สังกัดสำนักงานปลัด  จำนวน 1 อัตรา

    2.2 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง    สังกัดสำนักงานปลัด   จำนวน 1 อัตรา

    2.3 ตำแหน่งคนงานจดมาตรน้ำ   สังกัดกองคลัง           จำนวน 1 อัตรา

    2.4 ตำแหน่งคนงานทั่วไป          สังกัดกองคลัง            จำนวน 1 อัตรา

    2.5 ตำแหน่งคนงานผลิตน้ำประปา สังกัดกองช่าง          จำนวน 1 อัตรา

โดยยื่นในสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปลัด อบต.ท่าราบ ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-737824

 

 

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้