ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (สขร.1) ส่วนการคลัง 1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่วนการคลัง 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (จำนวน 6 ประกาศ) ส่วนการคลัง 1
4 ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.1) ส่วนการคลัง 13
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563) ส่วนการคลัง 13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 11 ประกาศ) ส่วนการคลัง 9
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำนวน 3 ประกาศ) ส่วนการคลัง 8
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
9 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ส่วนการคลัง 15
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0010 ,420-61-0019,420-61-0020 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 5
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (จำนวน 12 ประกาศ) ส่วนการคลัง 4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563 (จำนวน 3 ประกาศ) ส่วนการคลัง 4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขนาด 1.20 x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 6 ประกาศ) ส่วนการคลัง 6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 5 ประกาศ) ส่วนการคลัง 5
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ส่วนการคลัง 18
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563 (จำนวน 11 ประกาศ) ส่วนการคลัง 6
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 5
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 12
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 4
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 5
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทราบอเบท จำนวน 9 ถัง และหัวน้ำยากำจัดยุง จำนวน 6 ขวด ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน ตำบลท่าราบ ร่วมกับ รพ.สต.ท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อสตาร์แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบประปา (ลูกเก่า) หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) หมายเลขครุภัณฑ์ 482-59-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 จำนวน 7 ประกาศ ส่วนการคลัง 6

หน้า 1 จาก 24

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้