ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง.ซ่อมแซมรยนต์บรรทุก ทะเบียน 83-4690 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาจง ส่วนการคลัง 60
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บย 7704 ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 21
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-4690 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 17
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 19
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายเลียบบึงหนองรี) หมู่ที่ 5 โดยวิธีระกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนการคลัง 13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บย 7704 ราชบุรี โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 14
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ (งานป้องกนและบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 11
8 ประกาศองค์ก่ารบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง สำหรับ รร.วัดบ้านกล้วย เดือน พ.ค.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุง สำหรับ ศพด. เดือน พ.ค. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 1
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวนเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 24
11 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าอ้อมและแผ่นรองซับการขับถ่าย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสาร(หน้าวัดคลองโพธิ์) หมู่ที่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 19
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ยกเลิกปรกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถรางล้อยางบริการวิถีชุมชน เพื่อแระตุ้นเศรษฐกิจ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนการคลัง 26
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว ถนนสายท่าราบ-บ้านซ่อง บริเวณสถานีอนามุย หมู่ 3 -บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ส่วนการคลัง 26
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย เดือน พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 33
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 29
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันไข้เลือดออก ปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 39
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการป้องกันไข้เลือดออก ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 27
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแกลลอนขนาด 30 ลิตร โครงการป้องกันไข้เลือดออก ปี2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 15
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมมอเตอร์ดูดน้ำดรงสูบน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 14

หน้า 1 จาก 91

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล