ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ส่วนการคลัง 3
2 สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ 2/2563 โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ส่วนการคลัง 4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ส่วนการคลัง 5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนประตูน้ำประปา หมู่ที่ 7 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ประกาศ ส่วนการคลัง 2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ส่วนการคลัง 8
8 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและผู้สูงอายุ บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๒ ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ส่วนการคลัง 9
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา จำนวน 15,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ส่วนการคลัง 2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินแก็สโซฮอล์ 95 (ใส่ถัง) ส่วนการคลัง 2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จำนวน 2 ประกาศ ส่วนการคลัง 2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M315 N จำนวน 2 เครื่อง ส่วนการคลัง 2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 จำนวน 4 ประกาศ ส่วนการคลัง 2
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561) จำนวน 3 ประกาศ ส่วนการคลัง 22
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
18 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน 3 ประกาศ ส่วนการคลัง 2
20 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนการคลัง 9
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ส่วนการคลัง 9
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 2 ประกาศ ส่วนการคลัง 2
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 481-60-0020 จำนว1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอสศัย จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 2
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (จำนวน 8 ประกาศ) ส่วนการคลัง 3
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 (จำนวน3ประกาศ) ส่วนการคลัง 3
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 6
30 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (จำนวน 6 ประกาศ) ส่วนการคลัง 3

หน้า 1 จาก 22

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้