ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 15
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 5 ประกาศ) ส่วนการคลัง 14
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความผิดปกติทางสายตา ร่วมกับ ระสต.ท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่วนการคลัง 48
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 5 ประกาศ) ส่วนการคลัง 13
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม (นมถุง) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ ภาคเรียนที่ 1/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนการคลัง 75
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 3 ประกาศ) ส่วนการคลัง 23
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) ส่วนการคลัง 16
218 ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 20
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) ม.3 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ส่วนการคลัง 26
220 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3) ส่วนการคลัง 22
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมศูนย์ป้องกันและบบรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ส่วนการคลัง 19
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562) ส่วนการคลัง 2
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 27
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 16
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 18
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าราบ จำนวน 1 ป้าย ส่วนการคลัง 16
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าราบ ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1ป้าย ส่วนการคลัง 17
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 19
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักงานปลัดฯ) ส่วนการคลัง 22
230 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ส่วนการคลัง 24
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ หนังสือพิมพ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ส่วนการคลัง 61
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ส่วนการคลัง 16
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 (จำนวน 9 ประกาศ) ส่วนการคลัง 16
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ส่วนการคลัง 19
235 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หน้า อบต.) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 25
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 14
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอกาศ ยี่ห้อ สตาร์แอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-48-0004 จำนวน 1 เครื่อง ส่วนการคลัง 15
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 19
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประปาที่ติดหอถังประปา (เดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลท่าราบ ขนาด 3 แรงม้า ยี่ห้อ บูโน่ จำนวน 2 ตัว ส่วนการคลัง 14
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 17

หน้า 8 จาก 25

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้