ระบบจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 9
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 8
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 4
94 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 10
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณวันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน 3 ประกาศ ส่วนการคลัง 12
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 จำนวน 3 ประกาศ ส่วนการคลัง 8
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อ โรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 3
98 ประกาศรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนการคลัง 22
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า ยี่ห้อโรบิน หมายเลขครุภัณฑ์ 442-51-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
100 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 - เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) ส่วนการคลัง 26
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 2 ประกาศ ส่วนการคลัง 4
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 จำนวน 2 ประกาศ ส่วนการคลัง 7
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 481-60-0020 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง -
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Samsung Xpress M2835DW หมายเลขครุภัณฑ์ 481-60-0020 จำนว1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 5
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอสศัย จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 7
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 9
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 6
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (จำนวน 8 ประกาศ) ส่วนการคลัง 6
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 (จำนวน3ประกาศ) ส่วนการคลัง 6
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 9
112 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 (จำนวน 6 ประกาศ) ส่วนการคลัง 8
113 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ส่วนการคลัง 37
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อซัมซูง หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0021 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 9
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 8
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 (จำนวน 2 ประกาศ) ส่วนการคลัง 4
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 3 ประกาศ) ส่วนการคลัง 3
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 9
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนการคลัง 12
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าราบ พ.ศ.2563 ส่วนการคลัง 19

หน้า 4 จาก 25

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้