ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.ท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการเงินประจำปีบประมาณ 2566 ส่วนการคลัง 67
2 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างการรับรู้ เฝ้าระวังป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำนักปลัด 74
3 รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ประจำปีงบประมาณ 2565 ส่วนการคลัง 99
4 การติดตามและประเมินผลแผนปี2565 สำนักปลัด 168
5 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการหนูน้อยสุขภาพดี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 60
6 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการอนามัยในช่องปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำนักปลัด 69
7 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการบ้านเพาะรักไม่เพาะยุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำนักปลัด 216
8 ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ท่าราบ สำนักปลัด 104
9 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 87
10 ประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) สำนักปลัด 131
11 รายงานผลสถิติการรับการบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครึ่งปีแรก) สำนักปลัด 95
12 รายงานผลการติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2565ผ่านระบบ E-plan สำนักปลัด 282
13 ประกาศผลการติดตามและประเมินการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 93
14 รายงานผลการประเมินผ่านระบบe-planปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 137
15 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการของอบต.ท่าราบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 85
16 รายงานการประเมินความเสี่ยง/รางานการประเมินการทุุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 123
17 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี2563 สำนักปลัด 110
18 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนการคลัง 483
19 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ตาม ข้อ 40 แห่งระเบียบวิธีงบประมาณ ส่วนการคลัง 478
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 ส่วนการคลัง 221
21 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 ส่วนการคลัง 474
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 ส่วนการคลัง 477
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 ส่วนการคลัง 468
24 ประกาศประมวลจริยธรรม สำนักปลัด 586
25 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 อบต.ท่าราบ 681
26 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2556 อบต.ท่าราบ 636

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ 

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล