ข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


   แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก สำนักปลัด 354
2 นโยบายเเละขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 246
3 แผนตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด 97
4 กฏบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 สำนักปลัด 98
5 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก สำนักปลัด 130
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ใบขออนุญาตประกอบกิจการ 2565 ส่วนการคลัง 153
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ภาษีป้าย 2565 ส่วนการคลัง 120
8 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล สำนักปลัด 398
9 ขอเชิฺญทุกท่านร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปี 2563 สำนักปลัด 166
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูลภายใน อบต.ท่าราบ ส่วนการคลัง 540
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (จำนวน 4 ประกาศ) ส่วนการคลัง 512
12 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดหินเรียงพร้อมติดตั้ง Guard Rail (เลียบคลองยายคลัง) หมู่ที่ 3 ต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ส่วนการคลัง 720
13 ข้อมูลอื่นๆ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 3492
14 สภาพทางสังคม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2586
15 สภาพทางเศรษฐกิจ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 3440
16 โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 3588
17 googlemap ผู้ดูแลเว็บไซต์ 5363
18 สภาพทั่วไป ผู้ดูแลเว็บไซต์ 7686

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล