ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประุกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 41
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 38
3 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 71
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนการคลัง 42
5 รายงานการตรวจสอบการเงิน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนการคลัง 27
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง 24
7 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 49
8 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 9
9 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 9
10 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 13
11 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 12
12 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 74
13 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 43
14 ประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักปลัด 17
15 ประกาศ ใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ.2558 สำนักปลัด 15
16 จดหมายข่าว เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีประเภทต่างๆให้มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประเภทต่างๆให้้มายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในวันเวลาที่กำหนดประจำปี 2561 Administrator 20
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 63
18 ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ส่วนการคลัง 44
19 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ สำนักปลัด 48
20 ประกาศเชิญชวน ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส สำนักปลัด 60
21 ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส Administrator 55
22 ประกาศ การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 460
23 ประกาศ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 34
24 ประกาศ การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 33
25 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 50
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัด 48
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ขององคืการบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักปลัด 28
28 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด 100
29 ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ อบต.ท่าราบ 101
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ธัญหทัย 75

หน้า 1 จาก 2

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้