ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สำนักปลัด 1
2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สำนักปลัด 22
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 18
4 คำสั่งกำหนดงาน และหน้าที่ความรบผิดชอบ สำนักปลัด 15
5 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 37
6 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น สำนักปลัด 17
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ส่วนการคลัง 29
8 การรักษาสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 15
9 วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด สำนักปลัด 18
10 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถกระเช้า สำนักปลัด 22
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ส่วนการคลัง 32
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ส่วนการคลัง 84
13 ประุกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 107
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 78
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 10
16 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 99
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง รายงานการตรวจสอบงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนการคลัง 91
18 รายงานการตรวจสอบการเงิน หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ส่วนการคลัง 1044
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการคลัง 76
20 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 2
21 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 74
22 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 33
23 ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 26
24 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 33
25 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 26
26 ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 86
27 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 2
28 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 2
29 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล สำนักปลัด 57
30 ประกาศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำนักปลัด 33

หน้า 1 จาก 3

กรุณาเลือกภาษา

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean

ดาวน์โหลดแนะนำ


หน่วยงานภาครัฐแผนที่ท่องเที่ยวไทย

อัตราแลกเปลี่ยน


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศวันนี้


แลกเปลี่ยนเงินตรา


QR Code
อบต.ท่าราบ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้