ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 68
2 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 33
3 คู่มือการใช้บริการ E-Service สำหรับประชาชน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 142
4 ติดต่ออบต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 882
5 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 68
6 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 สำนักปลัด 49
7 การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ สำนักปลัด 182
8 แบบวัด EIT งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 56
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร สำนักปลัด 126
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สำนักปลัด 154
11 ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายฯ สำนักปลัด 141
12 ประกาศ เรื่องให้ไปยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่กำหนดให้ควบคุม และต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจ ประจำปี 2567 สำนักปลัด 139
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 134
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ เรื่อง การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย พ.ศ.2566 ส่วนการคลัง 6
15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง สำนักปลัด 147
16 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 14
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน) สำนักปลัด 117
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 163
19 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 555
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) สำนักปลัด 94
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 145
22 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง สำนักปลัด 1022
23 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สำนักปลัด 77
24 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 15
25 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต. สำนักปลัด 78
26 การส่งเสริมและบริหารจัดการ อปท.ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ สำนักปลัด 4
27 ประกาศรายผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 89
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำนักปลัด 84
29 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้ มี 7 ประเภท ผู้ดูแลเว็บไซต์ 84
30 ช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 68

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Italian Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ท่าราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร.032-737824
ลิขสิทธิ์ © 2556- 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ จังหวัดราชบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล